Praktisk utleie, kundesøk og innsalg

Utleiestudiet er et bransjenært undervisnings – og kompetanseprogram innen utleie av næringseiendom.

Modul 2 – Praktisk utleie, kundesøk og innsalg

Datoer: 30.-31. oktober 2019, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der utleie av næringseiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat: Bestått test for alle tre moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

  • Utleiekontrakter og -maler
  • Leveringsbeskrivelser
  • Verdifastsettelse
  • Kundesøk og innsalg
  • Utleieforhandlinger, kredittsjekk og closing
  • Felleskostnader og eierkostnader
  • Merverdiavgift for næringseiendom
  • Overtakelse og innflytting

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.