Utleieøkonomi og -service

Utleiestudiet er et bransjenært undervisnings – og kompetanseprogram innen utleie av næringseiendom.

Modul 3 – Utleieøkonomi og -service

Datoer: 28.-29. november 2019, begge dager kl 09:00-16:00.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold: Todagers undervisningsprogram, der utleie av næringseiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat: Bestått test for alle tre moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Program:

 • Budsjettplanlegging og handlingsplaner
 • Optimalisering av leietakermiks, porteføljeanalyse
 • Husleieregulering og -forlengelse
 • Leietakertilpasninger, beregning av ny leie
 • Relasjonsforvaltning, kundedialog og -tilfredshet
 • Servicenivå og kundesenter
 • Konfliktløsning mellom leietakere
 • Driftsforståelse, bruk av interne ressurser
 • Tilbakelevering og erstatningsregler
 • Bruk av ny teknologi for utleie, drift og forvaltning

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere.

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Påmelding til Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet. • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.