Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen utleie av næringseiendom.

Kompetansetilbudet dekker næringseiendom i ulike former, som også rommer utleie av leilighetsbygg/-porteføljer. Kompetansetilbudets naturlige hovedfokus vil ligge på utleie til bedriftsmarkedet, men deler av innholdet vil også dekke utleie til privatmarkedet.

Form: Tre undervisningsmoduler á to dager på dagtid, fra kl 09:00 til 16:00 i Oslo.

Lærekrefter: Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Caser: Til hver modul stiller en spesialist fra en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et utleiecase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Test: Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat: Bestått test for alle tre moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsnæringen.

Antallsbegrensning: Inntil 35 deltakere pr modul.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingeberggata 4, Oslo.

Deltakeravgift: Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning.

Årsprogram for 2019 er som følger:

Modul 1: Utleieprosess, -marked og -standarder
19.-20. september 2019. Program.

Modul 2: Praktisk utleie, kundesøk og innsalg
30.-31. oktober 2019. Program.

Modul 3: Utleieøkonomi og -service
28.-29. november 2019. Program.

Modulene kan tas over flere år, i valgfri rekkefølge om ønskelig. Det er også anledning til å delta på enkeltmoduler.

Forbehold om mindre endringer. Kontaktperson for programmet er programdirektør Even Stenvaag Leira. Meld gjerne din interesse her.

Påmelding til Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Vennligst fyll ut skjema under, alle felt merket med stjerne er påkrevet.  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.